Inschrijven/ aanmelden

Als u informatie wilt over onze school of uw kind wilt inschrijven, kunt u via info@bsdekersenboom.nl een afspraak maken. U krijgt uitgebreide informatie over de brede school en een rondleiding. Voorwaarde is wel dat u op de Sniep woonachtig bent.
Wanneer uw kind al op een andere basisschool zit, nemen wij vooraf contact op met de huidige school.

 

Plaatsing van kinderen

Ongeveer 6 weken voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u bericht over de plaatsing van uw kind in de groep. De leerkracht neemt contact met u op voor een informatief gesprek. Ook ontvangt u dan een uitnodiging voor de eerste wendag. Uw kind mag een aantal keer komen wennen.