Inschrijven/ aanmelden

Als u informatie wilt over onze school of uw kind wilt inschrijven, kunt u via  info@bsdekersenboom.nl een afspraak maken. U krijgt uitgebreide informatie over de brede school en een rondleiding. Voorwaarde is wel dat u op de Sniep woonachtig bent.

Wanneer uw kind al op een andere basisschool zit, nemen wij vooraf contact op met de huidige school.

 

Wachtlijst

Op dit moment is er een wachtlijst voor kinderen die voor 15-07-2021 zijn geboren. Wij hebben geen plaats in verband met de groepsgrootte. Kinderen van de wachtlijst worden geplaatst in volgorde van aanmelding.

 

Plaatsing van kinderen

Ongeveer 6 weken voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u bericht over de plaatsing van uw kind in de groep. De leerkracht neemt contact met u op voor een informatief gesprek. Ook ontvangt u dan een uitnodiging voor de eerste wendag. Uw kind mag een aantal keer komen wennen.