Medezeggenschapsraad

De MR is er om onderwerpen te bespreken die te maken hebben met het beleid in en rond de school. De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht.
Daarnaast denkt de MR mee over de ontwikkeling van verschillende speerpunten/ ontwikkelpunten binnen de school. Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder treffen is het altijd mogelijk contact te hebben met een lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind. Hiervoor kunt u contact opnemen met de (groeps)leerkracht of de directie. Mocht u hier niet uitkomen, of mocht u willen meepraten over schoolbrede onderwerpen, dan kunt u contact met ons opnemen via mr@bsdekersenboom.nl.

 

Speerpunten van de MR zijn onder andere:

  • Ouderbetrokkenheid
  • Duurzaamheid/ Gezondheid
  • Kwaliteit onderwijs
  • Personeelstekort/ inzet personeel

Onze laatste vergaderingen vonden plaats via Google Meet. De volledige notulen van de afgelopen vergaderingen kunt u hieronder terugvinden.

 

Wilt u een vergadering bijwonen? Meldt u zich dan aan via bovengenoemd e-mailadres. U krijgt dan het toehoorders reglement toegestuurd en een link voor het digitaal bijwonen van de vergadering.