Gronden voor vrijstelling

Procedure gronden voor vrijstelling

Bij het aanmelden van uw kind heeft de directie u van alles verteld over het onderwijs dat op school gegeven wordt. Soms, bij hoge uitzondering, kunnen ouders de school vragen of het mogelijk is hun kind niet aan een bepaalde onderwijsactiviteit te laten deelnemen. De school beslist dit niet zelf, dat doet het schoolbestuur. De directie van de school zal daarom het verzoek van de ouders aan het schoolbestuur doorgeven. De directie geeft het bestuur ook een advies over de aanvraag. Dit advies is van tevoren met de ouders doorgesproken. De directie geeft ook aan, wat naar de mening van de directie een zinvolle vervangende onderwijsactiviteit voor de leerling is, als het bestuur toestemming geeft. Het bestuur zal u meestal schriftelijk laten weten of een verzoek ingewilligd wordt en op welke gronden het bestuur dit besluit genomen heeft.