Ouders

Op de Kersenboom zijn veel betrokken ouders. Ouders die meehelpen met activiteiten en excursies, die kleine groepjes begeleiden met lezen , in de medezeggenschapsraad zitten, in de activiteitencommissie, meehelpen met versieren etc.

 

Daarnaast zit ouderbetrokkenheid ook in weten wat er op school gebeurt, je kind helpen met huiswerk, extra oefenen met (voor)lezen, samen de tafels oefenen, op tijd op school zijn, vragen hoe het op school was, contact hebben met de leerkracht en in vele andere momenten.

 

Opvoeding en onderwijs liggen steeds dichter naast elkaar. Samen zijn wij educatieve partners. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. Vertrouwen, openheid en samenwerking zijn essentieel.