Ouderbijdrage

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage verwacht om activiteiten, waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de vrijwillige ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, het schoolreisje, de  museumbezoeken, de sportdag enz. niet georganiseerd worden. We gaan er van uit, indien u uw kind op school aanmeldt, U zich daar ook aan houdt. Mochten er echter financiële problemen rijzen, neem dan contact op!

De vrijwillige ouderbijdrage is voor dit jaar vastgesteld op 50 euro per leerling. Dit bedrag kan per schooljaar veranderen. Leerlingen die vanaf januari instromen betalen 25 euro per leerling. Naast de ouderbijdrage wordt er elk jaar ook een bijdrage gevraagd voor het schoolreisje. Deze bijdrage is afhankelijk van waar het schoolreisje naar toe gaat. Afgelopen jaar was de bijdrage 27,50 euro per leerling.