Computers en nieuwe media

Huisregels computers en nieuwe media

De Kersenboom kent ook regels om de leerlingen te beschermen op internet en met (nieuwe) media.

Schoolafspraken

 • De leerkracht bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot internet en videobeelden te begeleiden.
 • De leerkracht stelt kinderen niet bewust bloot aan videobeelden van geweld, seks en racisme, die geen opvoedkundige bedoeling hebben (uitzondering is bijvoorbeeld het schooltv-weekjournaal voor groep 7 en 8, waarin o.a. oorlogssituaties worden behandeld).
 • Bij het vertonen van videofilms wordt de leeftijdscategorie in acht genomen, met dien verstande dat films voor 12 jaar en ouder niet vertoond worden! De school ziet het als opvoedkundige taak om kinderen ervan bewust te maken waarom bepaalde uitingen niet door de beugel kunnen.
 • De school probeert zo veel mogelijk te voorkomen dat ongewenste uitingen de school binnenkomen.
 • Leerlingen mogen niet onbeperkt en onbelemmerd Internetten; personeel van de school kijkt als het ware ‘over de schouder mee’.
 • Internetten gebeurt niet zonder de nabijheid van een leerkracht of onderwijsassistent.
 • De school probeert de leerlingen bij te brengen welke zoekopdrachten wel en welke niet relevant zijn bij het zoeken naar informatie op internet.
 • Chatten wordt slechts bij uitzondering toegestaan (bijvoorbeeld als onderdeel van een project).
 • Ook bij het surfen op internet, bij e-mailgebruik en in het geval van chatten door kinderen is het beleid van kracht. Daarbij geldt dat het bewust zoeken van ongewenste uitingen en het gebruiken van schuttingtaal als storend wordt opgevat en dus consequenties voor de leerling heeft.

Afspraken met leerlingen

 • Geef nooit persoonlijke informatie door op internet zoals namen, adressen en telefoonnummers zonder toestemming van de leerkracht.
 • Bezoek geen websites die niet aan de fatsoensnorm voldoen.
 • Vertel het meteen aan de leerkracht als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat het niet hoort. Houd je je aan die afspraken dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
 • Leg nooit verdere contacten vanuit school met iemand, zonder toestemming van je leerkracht.
 • Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van de leerkracht.
 • Beantwoord nooit e-mail, waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dathet niet hoort, het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt.
 • Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet.
 • Spreek van tevoren met je leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen.
 • Je mag geen aankopen doen via internetgebruik op school.
 • Wanneer je via internet- e-mail of chat gepest wordt, moet je dit aan je ouders, leerkracht of de vertrouwenspersoon van de school vertellen, net zoals bij andere problemen.